Tratamentul varicozei în praga


Albinele oferd o largd gama de pro- duse biologice utilizate tratamentul varicozei în praga alimentafie si tn scopul conseredrii siindtdsii.

tratamentul varicozei în praga

Cortea de fafi reuneste referate despre propolis pre- zentate la simpozioanele de apiterapie organizate sub egida Federafiei Internationale a asociafiilor de apiculturd finute la Bratislava tnMadrid inGrenoble in gi Bucuresti inprecum gt articole aparute in anii din urma in literatura apicolé, de biochimie, biologie, tehnologie, etc.

Pe plan editorial, cartea face parte dintr-o serie de publicafii, in care de curind s-a adiiugat si ,PolenulY — serist de medicul romén M. Prin publicarea in formele lor originale am infeles st punem la indemina producitortlor, pe de 0 parte, sia practicienilor din domeniul farmaciet, chimici, medicinii pe de alté parte, tratamentul varicozei în praga material informativ documentar care si oglindeascii cit mai fidel stadiul actual al cunostinfelor.

Interesul pe care I-a stirnit cartea la prima ei edifie in rindurile publicului cel mai variat a primit un réspuns de egalé intensitate la nivelul cercetétorilor si al specialistilor : dovadd, numeroasele rapoarte pe tema.

tratamentul varicozei în praga

Bucuresti, Prof. Ing, V. Insusirea de a se aplra selectiv de agentii patogeni este deosebit de pretioas pentru albine, dacd ne gindim 1a aglomeratia mare de indivizi din coloniile de albine La asemenea densitate, 0 boala infectioasé are efecte dezastruoase.

tratamentul varicozei în praga

Yn cursul ultimului deceniu, propolisul a devenit obiectul unor cuprinzitoare studii cu caracter chimic si farmacologic. Toate tratamentul varicozei în praga apicole, printre care gi propolisul, au fost utilizate ca leacuri naturale din timpuri stra- 5 vechi ale antichitafii. Se susfine cA in imperiul incasilor in jurul anului propolisul era cunoscut, fiind folosit impotriva inflamajiilor insofite de temperatura.

tratamentul varicozei în praga

De asemenea, vechii egipteni, grecii si romani il foloseau ca remediu in diferite afeciuni, O perioada indelungata de timp a disparut interesul fatA de acest produs, el find amintit din now prin anul ca un mijloc de tratare a rénilor.

In timpul razboiului burilor propolisul, in amestec cu vaselini, se utiliza cu rezultate bune in interventii chirurgicale. Yn ultima vreme, asa numitele produse secundare ale stupului: polenul, laptisorul de mate4, propolisul si veninul au dobindit o impor- tanta tot mai mare prin utilizarea lor masiva in apiterapie.

tratamentul varicozei în praga